Polski English

Partner do projektu

Obecnie firma ME Group realizuje projekt celowy w ramach programu "Inicjatywa technologiczna"

Celem niniejszego projektu jest opracowanie i wykonanie urządzenia do zdalnie sterowanych badań stanu materiałów konstrukcyjnych i połączeń spawanych, instalacji i konstrukcji przemysłowych z zastosowaniem technik ultradźwiękowych w tym techniki TOFD.

W ramach prowadzonych prac B+R związanych z projektowaniem i budową "robotów" do automatyzacji badań NDT, Firma Materials Engineers Group sp. z o.o.  prowadzi dwa  staże dla pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej. Oba staże prowadzone są w ramach projektu „TEKLA PLUS” www.teklaplus.pl  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasza firma może być również atrakcyjnym partnerem w Państwa projekcie.

Projekty realizowane przez pracowników

METODYKA CHARAKTERYZOWANIA, W RZECZYWISTYM STANIE DEGRADACJI, MATERIAŁU I POŁĄCZEŃ SPAWANYCH CIŚNIENIOWYCH RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH DO TRANSPORTU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH O TEMPERATURZE NIŻSZEJ OD MINUS 100 °C Z WYKORZYSTANIEM EMISJI AKUSTYCZNEJ

Obciążenia eksploatacyjne rurociągów do transportu substancji chemicznych o temperaturze niższej niż minus 100 °C generują uszkodzenia materiału konstrukcyjnego i połączeń spawanych w postaci ubytków powierzchniowych oraz nieciągłości struktury w objętości materiału. Po osiągnięciu krytycznych wielkości uszkodzenia te mogą powodować niekontrolowane zniszczenie obiektu oraz zagrożenie bezpieczeństwa technicznego i ekonomicznego w sferze procesu produkcyjnego i środowiska. Efektem badawczym projektu będzie metodyczne rozwiązanie pozwalające wyznaczać charakterystykę zmęczeniową oraz oceniać stopień uszkodzenia materiału w rzeczywistym stanie degradacji eksploatacyjnej. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania umożliwiającego metodyczne wykonania badań diagnostycznych w rzeczywistym stanie eksploatacji z zastosowaniem badawczej techniki wykorzystującej zjawisko Emisji Akustycznej (AE) jako metody wiodącej, której właściwości i szerokie możliwości aparaturowe pozwalają na wykrywanie, lokalizowanie i identyfikowanie aktywnych uszkodzeń w całej objętości materiału użytego do budowy rurociągu. Tak zaprogramowane podejście do problemu bezpieczeństwa różni się zasadniczo od rozwiązań aktualnie stosowanych w praktyce przemysłowej w postaci metod ultradźwiękowej, prądów wirowych, analizy modalnej, radiograficznej, itp. W projekcie techniki te będą wykorzystywane do szczegółowego charakteryzowania geometrii uszkodzenia, które w funkcji czasu będzie ewaluować do rozmiarów dominujących.

Nr umowy: LIDER/18/44/L-3/NCBR/2012

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Lusa t.lusa(at)megroup.pl

Wykonawcy: dr inż. Maciej Szwed   m.szwed(at)megroup.pl

                                dr inż. Jan Płowiec j.plowiec(at)megroup.pl 

Czas realizacji: od 01-01-2013 do 31-12-2015

© Megroup  *  powered by Typo3