Polski English

Obliczenia wytrzymałościowe MES

Do oceny stanu technicznego urządzeń, doboru materiałów, ustaleniu przyczyn uszkodzeń czy propozycji modyfikacji i naprawy często konieczne jest dokładne określenie poziomu i charakteru obciążeń. Wynikają one z warunków pracy – obciążeń mechanicznych, termicznych, środowiska, przepływów itp.

Do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń wykorzystujemy metody numeryczne w tym głównie metodę elementów skończonych (MES). Analizy numeryczne wykonujemy zarówno jako oddzielne usługi jak i kompleksowo w ramach realizowanych zleceń.

Obliczenia takie mogą dotyczyć zarówno zagadnień statycznych jak i dynamicznych, w których istotną rolę odgrywa np. szybkość zmian obciążeń, zagadnienia kontaktowe – tarcie, przepływy mediów. Obliczenia numeryczne wykorzystujemy także w celu określenia przyczyn awarii i degradacji. Typowe analizy dotyczą np.:

- analizy stanu naprężeń i odkształceń w celu określenia krytycznych miejsc,

- optymalizacji kształtu w celu zmniejszenia wytężenia konstrukcji,

- analizy przyczyn powstania uszkodzeń i ich wpływu na dalszą eksploatacje,

- modelowania odlewów,

- modelowania przepływów.

Analiza termomechaniczna
Modelowanie MES

© Megroup  *  powered by Typo3