Polski English

Badania niszczące

W zakresie metod niszczących oferujemy:

  • Badania wytrzymałości

  • Badania udarności

  • Badania zmęczeniowe

  • Badania twardości i mikrotwardości

  • Badania struktury materiałów (mikroskopia świetlna i mikroskopia elektronowa)

  • Badania korozyjne

© Megroup  *  powered by Typo3