Polski English

Badanie zawartości ferrytu

Do pomiaru procentowej zawartości ferrytu wykorzystywany jest ferrytoskop Fischer MP30, skalowany na wzorcach dostarczonych przez producenta urządzenia. Kontrole zawartości ferrytu przeprowadza się najczęściej na złączach spawanych stali o mikrostrukturze austenitycznej oraz na stalach platerowanych poprzez napawanie, których podłoże ma mikrostrukturę ferrytyczno-perlityczną, a plater austenityczną. W wyniku operacji spawalniczych następuje wymieszanie spoiwa z materiałem rodzimym.
Zastosowana technika spawania oraz dobór materiałów spawalniczych powinny zagwarantować zawartość ferrytu w spoinie austenitycznej w granicach 2-8% przy spawaniu ręcznym i do 10% przy spawaniu automatycznym. Odpowiednia zawartość ferrytu w metalu po spawaniu przeciwdziała możliwości wystąpienia pękania na gorąco (z uwagi na dużo lepszą rozpuszczalność zanieczyszczeń w ferrycie niż w austenicie).

© Megroup  *  powered by Typo3