Polski English

Badania wizualne

Firma ME Group przeprowadza  badania wizualne bezpośrednie i pośrednie  we wszystkich stadiach i etapach wytwarzania i eksploatacji wyrobu . Badania VT realizujemy zgodnie z procedurą według wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 m.in. w następujących sektorach przemysłowych:

 • rafineryjnym

 • petrochemicznym

 • chemicznym

 • lotniczym

 • energetycznym

 • gazowniczym

 • hutniczym

 • budowlanym

 • maszynowym

 • transportowym

Badania te pozwalają  na wykrywanie:

 • nieciągłości wyrobów,

 • nieciągłości powierzchniowych,

 • uszkodzeń eksploatacyjnych,

 • ewentualnych niezgodności wyrobów z określonymi wymaganiami

Badamy  materiały:

 • metale, stopy metali 

 • tworzywa sztuczne

 • ceramikę

 • kompozyty

Nasz personel posiada kwalifikacje określone w normie PN-EN ISO 9712 oraz PN-EN 13018:2004. Badania o większym stopniu skomplikowania przeprowadza personel posiadający certyfikat VT-2 w zakresie badań wizualnych.

Poniżej przykładowe uszkodzenia eksploatacyjne

© Megroup  *  powered by Typo3