Polski English

Technika TOFD (Time of Flight Diffraction)

Technika TOFD (Time of Flight Diffraction) zalicza się do technik umożliwiających wykrycie nieciągłości w materiale. Wykorzystywana jest przede wszystkim w badaniu spoin, gdzie umożliwia dokładne wymiarowanie nieciągłości z możliwością zdefiniowania ich typu. Dzięki komputerowej rejestracji danych pomiarowych metoda TOFD umożliwia pełną dokumentację wyników badań oraz możliwość ich analizy i weryfikacji w dowolnym czasie.

W porównaniu ze standardowymi badaniami spoin - defektoskopowymi lub radiograficznymi – metodę TOFD wyróżniają następujące zalety:

  • wysoka wykrywalność wad

  • mała liczba fałszywych wskazań

  • możliwość pomiaru geometrii nieciągłości w trzech płaszczyznach;

  • wykonanie obrazu spoiny w osi, prostopadle do lica

  • komputerowa rejestracja wyników pozwalająca na ich analizę za pomocą właściwego oprogramowania

  • możliwość badania spoin o grubości do 300 mm

  • szybkość i dokładność badania, a zarazem uniwersalność i mobilność metody niezależnie od grubości oraz typu złącza spawanego

Powyższe zalety metody TOFD powodują, że jest ona obecnie wykorzystywana do badań automatycznych jak również dla potwierdzenia wyników standardowych badań UT oraz wykrycia nieciągłości o niekorzystnej dla metody echa orientacji w objętości materiału. Stanowi to dodatkowe zapewnienie jakości badań newralgicznych lub krytycznych elementów instalacji.

Wykonanie badań metodą TOFD pozwoli na szybką, kompleksową, a co najważniejsze, wiarygodną kontrolę jakości spoin oraz zapewnienie bezpiecznej eksploatacji.

Urządzenie – robot do badań metodą TOFD

© Megroup  *  powered by Typo3