Polski English

Phased Array (PAUT)

NOWOŚĆ! badania ultradźwiękowe techniką PHASED ARRAY

Ultradźwiękowy system Phased Array jest uzupełnieniem istniejącej już bazy ultradźwiękowych urządzeń defektoskopowych. Ze względu na wysokie techniczne zaawansowanie systemu jest on wykorzystywany do specjalistycznych pomiarów związanych z określeniem i wykrywaniem pęknięć, rozwarstwień, zniszczeń erozyjnych w elementach o skomplikowanym kształcie. Zaletami systemu są możliwości związane z kształtowaniem wiązki ultradźwiękowej w tym jej ogniskowaniem na wybranej głębokości materiału.

 

Obraz rozwarstwień w materiale rurociągu

System umożliwia także skanowanie wiązką ultradźwiękową dużych powierzchni materiału, co znacznie skraca czas badań oraz daje możliwość łatwego i szybkiego wykonywania map grubości.

Mapa grubości ścianki rurociągu z widocznym ubytkiem erozyjnym.

© Megroup  *  powered by Typo3