Polski English

Pomiary twardości urządzeniami przenośnymi

Struktura materiałów konstrukcyjnych podczas eksploatacji instalacji przemysłowych ulega degradacji pod wpływem występujących naprężeń, temperatury i środowiska pracy. Powoduje to pogorszenie właściwości wytrzymałościowych materiałów i ogranicza bezpieczny okres eksploatacji elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów sprawdzenia własności mechanicznych i prawidłowości przebiegu procesów obróbki cieplnej lub plastycznej stopów metali jest pomiar twardości, szybko informujący o stanie materiału.

Przenośne urządzenia do pomiarów twardości: Krautkramer  MIC 10, MIC 20 oraz TIV pozwalają na przeprowadzenie pomiarów bezpośrednio na badanym obiekcie bez konieczności niszczenia go przez wycinanie próbek do pomiaru. Czas trwania takiego pomiaru jest bardzo krótki, a odcisk pozostawiony na powierzchni minimalny.

W przeciwieństwie do tradycyjnej metody pomiarów twardości Vickersa urządzenie MIC 10 nie mierzy odcisku optycznie ale elektronicznie wykorzystując metodę UCI (Ultrasonic Contact Impedance).

Przy pomocy twardościomierza MIC 20 można prowadzić pomiary statyczną metodą UCI, tak jak w przypadku urządzenia MIC 10, jak i dynamiczną metodą odbicia kulki stalowej.

Twardościomierz TIV (Through Intender Viewing) posiada wbudowany w głowicę pomiarową układ optyczny, a wielkość odcisku mierzona jest optycznie na ekranie urządzenia.

Pomiary twardości urządzeniami przenośnymi

© Megroup  *  powered by Typo3