Polski English

Badania struktury przenośnym mikroskopem optycznym

Polegają na wykonywaniu zdjęć mikrostruktury materiałów przy powiększeniach do 500x, na próbkach przygotowanych w postaci zgładów metalograficznych na urządzeniach lub instalacjach. Na podstawie zdjęć mikrostruktur wykonujemy ilościowy opis udziału objętościowego faz, wielkości, kształtu i rozmieszczenia wybranych elementów mikrostruktury przy wykorzystaniu programów komputerowych do analizy struktur krystalicznych.

© Megroup  *  powered by Typo3