Polski English

Badania struktury metodą replik

Celem badania metodą replik jest uzyskanie obrazu metalograficznego struktury materiału bezpośrednio na badanym elemencie konstrukcyjnym. Metoda replik może być stosowana do dowolnych konstrukcji inżynierskich o różnej historii technologicznej. Systematyczne prowadzenie badań tą techniką w funkcji czasu eksploatacji pozwala na opisanie stanu materiału oraz wychwycenie ewentualnych zmian w strukturze na skutek obciążenia oraz środowiska pracy.

Zaletą metody jest jej nieniszczący charakter. Zarówno szlifowanie, jaki i późniejsze operacje (polerowanie i trawienie) prowadzą do usunięcia, z niewielkiego obszaru, pomijalnie cienkiej warstewki materiału (około 0,5 mm), co w konsekwencji nie obniża wytrzymałości badanego elementu. Pewnym ograniczeniem, w stosunku do typowych badań metalograficznych, jest możliwość badania jedynie warstwy wierzchniej, która może nie być reprezentatywna dla całej objętości (grubości) materiału. Wyniki badań metodą replik warto skorelować z badaniami na przekrojach próbek testowych przygotowanych z tego samego wytopu i poddanych tej samej obróbce cieplnej i mechanicznej, co badany element.

© Megroup  *  powered by Typo3