Polski English

Badania struktury

Celem metalograficznych badań mikroskopowych  jest ujawnienie struktury metali i ich stopów oraz wad niewidocznych okiem nieuzbrojonym. Umożliwiają one rozróżnienie składników strukturalnych, określenie ich morfologii, ilości, rozmieszczenia i wymiarów lub grubości naniesionych powłok. Ponadto pomocne są do określenia bieżącego stanu materiału tj. jego degradacji oraz przydatności do dalszej eksploatacji. Pozwalają określić prawidłowość obróbki cieplnej (cieplno-chemicznej) elementów konstrukcyjnych.

W metalograficznych badaniach mikroskopowych możemy wyróżnić dwie metody: stacjonarną (pobranie próbki z badanego wyrobu i przeprowadzenie badań w laboratorium) lub przenośną (PMS - przenośna mikroskopia świetlna, przeprowadzenie badań bezpośrednio na elemencie u Klienta). Obie metody polegają na wyszlifowaniu i wypolerowaniu wybranej powierzchni w celu uzyskania tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu i uzyskaniu struktury materiału poddaje się obserwacji mikroskopowej.

Nasze laboratorium może badać wszelkie materiały polikrystaliczne jak również  połączenia między nimi (spoiny, warstwy wierzchnie itp.).

Mikrostruktura ferrytyczno – perlityczna, stal gatunek St 52-3
Mikrostruktura stopu CuSn6 - struktura jednofazowa z widocznymi bliźniakami
Mikrostruktura strefy wpływu ciepła- spoina, stop TiAl4
Mikrostruktura stopu Mg-Al

© Megroup  *  powered by Typo3