Polski English

Badania prądami wirowymi

Metoda prądów wirowych oparta jest na zjawisku indukcji magnetycznej, polegającej na działaniu zmiennym polem magnetycznym, na badaną objętość materiału znajdującą się w strefie działania sondy. Wady materiałowe obiektów badanych, wykrywane przy użyciu metody prądów wirowych, podczas procesów wytwarzania i eksploatacji różnych obiektów, to przede wszystkim: pęknięcia podłużne i porzeczne, zawalcowania, wtrącenia, łuski, itp. oraz np. korozja międzykrystaliczna.

Badania metodą prądów wirowych

© Megroup  *  powered by Typo3