Polski English

Badania penetracyjne

Badania metodą penetracyjną są podstawową i najczęściej stosowaną metodą badań nieniszczących. Stosuje się je do wykrywania nieciągłości materiałów, wychodzących na powierzchnie elementu. W zakres nieciągłości  wykrywanych metodą penetracyjną wchodzą: zakucia zawalcowania, pęknięcia zmęczeniowe i korozyjne oraz szereg wad spawalniczych. W zależności od wielkości i charakteru nieciągłości posługujemy się metodami fluorescencyjnymi i barwnymi. Do badań stosujemy gotowe zestawy penetracyjne aerozolowe gwarantujące wysoką czułość i wykrywalność nieciągłości. Badania penetracyjne wykonujemy stacjonarnie w laboratorium jak również w terenie bezpośrednio na wskazanym obiekcie. Wykonuje je personel certyfikowany II stopnia PT wg ISO 9712 i Dyrektywy Europejskiej 97/23/WE.

© Megroup  *  powered by Typo3