Polski English

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania metodą magnetyczno-proszkową są podstawową metodą badań nieniszczących. Badania te stosuje się do wykrywania nieciągłości materiałów, wychodzące na powierzchnie elementu i podpowierzchniowe. Ograniczeniem w badaniu jest możliwość prowadzenia badań wyłącznie na elementach ferromagnetycznych. W zakres nieciągłości  wykrywanych metodą magnetyczno-proszkową wchodzą: zakucia zawalcowania, pęknięcia zmęczeniowe i korozyjne, rozwarstwienia usytuowane płytko w materiale, oraz szereg wad spawalniczych. W zależności od wielkości i charakteru nieciągłości stosuje się metody fluorescencyjne i barwne. Do badań stosujemy gotowe zestawy magnetyczno-proszkowe aerozolowe gwarantujące wysoką czułość i wykrywalność nieciągłości. Badania magnetyczno-proszkowe wykonujemy stacjonarnie w laboratorium jak również w terenie bezpośrednio na wskazanym obiekcie. Do badań stosujemy szereg urządzeń: jarzma, magnesy stałe, ławy magnetyczne oraz defektoskopy magnetyczne. Badania wykonywane są przez personel certyfikowany II stopnia PT wg ISO 9712 i Dyrektywy Europejskiej 97/23/WE.

© Megroup  *  powered by Typo3