Polski English

Emisja akustyczna

Technikę AT stosuje się jako metodę oceny stanu konstrukcji w próbach odbiorczych oraz jako metodę monitorowania konstrukcji w warunkach eksploatacji. W przypadku badania konstrukcji przed eksploatacją (nowej lub okresowo wyłączonej z użytku) badania prowadzi się zazwyczaj podczas obciążenia przekraczającego o 5% normalne warunki pracy. Badania monitorujące urządzenia lub konstrukcje wykonuje się z kolei podczas normalnych warunków pracy, w miarę konieczności wydłużając czas pomiaru.Główną zaletą metody AT jest jej globalny charakter. Odpowiednie  rozmieszczenie czujników gwarantuje wykrycie i zlokalizowanie uszkodzeń w całej badanej konstrukcji, w tym również w obszarach pomiędzy czujnikami. Podczas jednego badania analizowana jest cała konstrukcja lub urządzenie. Przykładem takich badań mogą być: kolumna ciśnieniowa o wysokości 74 m i średnicy 3 m, stalowy most kolejowy, czy rurociągi technologiczne o długości kilkuset metrów. Badania wykonywane są zarówno w Polsce jak i za granicą. Pierwsze wyniki, szczególnie w przypadku zarejestrowania niebezpiecznych uszkodzeń, przekazywane są klientowi na bieżąco w trakcie badań. Badania AT umożliwiają wykrywanie uszkodzeń typu pęknięcia, strefy lokalnego odkształcenia plastycznego, korozji czy wycieku mediów. Prowadzimy również badania laboratoryjne AT, których celem jest m.in. stały rozwój metod oceny i analizy wyników badań przemysłowych.

Z dniem 10 maja 2013 roku Laboratorium Badań Materiałowych uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego na wykonywanie badań metodę Emisji Akustycznej AT, które zostało następnie 13.08.2014 rozszerzone o nową procedurę dotyczącą "Badania urządzeń ciśnieniowych w warunkach eksploatacji". Badania zgodnie z uznaną procedurą obejmują urządzenia techniczne, urządzenia ciśnieniowe, rurociągi przesyłowe, gazowe urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki magazynowe, niskociśnieniowe na ciecze.

Badania laboratoryjne
Urządzenia ciśnieniowe
Urządzenia ciśnieniowe pracujące w podwyższonych temperaturach
Rurociągi technologiczne
Zbiorniki magazynowe
Zbiorniki kuliste
Zbiorniki kriogeniczne
Zbiorniki na wodór
Konstrukcje betonowe
Wieże i maszty wiertniczne

© Megroup  *  powered by Typo3