Polski English

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące umożliwiają uzyskanie informacji o stanie fizycznym (niedoskonałościach i własnościach) badanego obiektu, bez spowodowania zmian jego cech użytkowych. Stosuje się je do monitoringu instalacji zarówno podczas budowy, przestojów remontowych jak i w czasie ich pracy.

Do metod nieniszczących oferowanych przez naszą firmę należą:

 • emisja akustyczna

 • badania wizualne

 • badania penetracyjne

 • badania magnetyczno- proszkowe

 • badania ultradźwiękowe (PAUT, TOFD)

 • badania prądami wirowymi

 • badania twardości

 • badania struktury (metodą replik lub przenośnym mikroskopem optycznym)

 • badania składu chemicznego

 • badania zawartości ferrytu

 • badania den zbiorników magazynowych

© Megroup  *  powered by Typo3