Polski English

Artykuły, Publikacje

Własne opracowania ME Group

"Tryb postępowania przy wprowadzaniu urządzenia ciśnieniowego na rynek"

Opracowanie przedstawia między innymi rodzaje badań stosowanych do oceny stanu technicznego urządzenia dla potwierdzenia spełnienia wymagań zasadniczych w odniesieniu do eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych, wprowadzanych ponownie na rynek.

"Zastosowanie metalografii świetlnej w badaniach materiałowych"

Opracowanie przedstawia między innymi różne rodzaje mikrostruktur, jakie możemy otrzymać podczas badań materiałowych.

© Megroup  *  powered by Typo3