Polski English

Oferta

Oferujemy pełen zakres badań materiałowych, wykonywanych w nowocześnie wyposażonym laboratorium firmy ME Group lub bezpośrednio u Klienta:

W zakresie metod niszczących oferujemy m.in.:

 • badania wytrzymałości

 • badania udarności

 • badania odporności na pękanie

 • badania zmęczeniowe

 • badania pełzania

 • badania mikrostruktury materiałów (mikroskopia świetlna i mikroskopia elektronowa)

 • badania korozyjne

W zakresie metod nieniszczących oferujemy:

 • badania wizualne

 • badania penetracyjne

 • badania magnetyczno- proszkowe

 • badania ultradźwiękowe (w tym TOFD oraz Phased Array)

 • badania prądami wirowymi

 • badania emisji akustycznej

 • badania twardości

 • badania mikrostruktury (metodą replik lub za pomoc przenośnego mikroskopu optycznego)

 • badania składu chemicznego

 • badania zawartości ferrytu

Wykonujemy również :

 • analizy poawaryjne

 • programy kontroli eksploatacji dla urządzeń i instalacji

 • obliczenia numeryczne (MES)

 • analizy ryzyka i raporty bezpieczeństwa

 • brokerstwo technologiczne

A także dokonujemy:

 • oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji przemysłowych oraz prognozy ich żywotności

 • kompleksowej oceny stanu technicznego metodą emisji akustycznej

 • doboru materiałów na urządzenia pracujące w ekstremalnych warunkach (środowisko, ciśnienie, temperatura)

 

  © Megroup  *  powered by Typo3