Polski English

Polityka Jakości

Najwyższe Kierownictwo firmy opracowało, wdrożyło i realizuje Polityki i Cele, w których zawarło deklaracje i strategiczne cele dotyczące jakości w laboratorium.

Polityki i Cele
Laboratorium Badań Materiałowych MEGroup

Nadrzędnym celem działalności Laboratorium Badań Materiałowych MEGroup jest świadczenie Klientom rzetelnych, bezstronnych i spełniających najwyższe kryteria jakościowe usług badawczych,
które prowadzone są zgodnie z międzynarodowym standardem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Gwarantem sprawnego funkcjonowania stale doskonalonego przez nas systemu zarządzania jest:

 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji profesjonalnego, wysoce kompetentnego, doświadczonego i etycznego personelu, który jest niezależny od jakichkolwiek nacisków oraz wpływów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • stosowanie w praktyce obowiązujących zasad postępowania przez specjalistów.

Podstawowe cele strategiczne LBM  MEGroup wynikające z takiego ukierunkowania:

 • zapewnienie wiarygodności i wysokiej jakości badań oraz ciągłe doskonalenie metod badawczych oraz systemu zarządzania,
 • zapewnienie bezstronności i niezależności badań,
 • rzetelna i terminowa realizacja usług badawczych,
 • zapewnienie właściwej współpracy z Klientem oraz zachowanie poufności i ochrona praw własności Klienta,
 • ciągłe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Klienta,
 • dostosowywanie obszaru działania i zdolności badawczych do praktycznego zapotrzebowania na usługi – zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami Klientów.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje, że zobowiązuje się do:

 • ciągłego zaangażowania w opracowanie i wdrażanie systemu zarządzania,  
 • wysokiej jakości badań w usługach świadczonych Klientom,  
 • zachowywania zgodności z ISO/IEC 17025 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania,
 • planowania i wdrażania działań odnoszących się do ryzyk i szans,
 • ciągłego monitorowania zagrożeń dla bezstronności i czynnego udziału w rozwiązywaniu bieżących problemów z tym związanych.

Zobowiązuję cały Personel Laboratorium Badań Materiałowych MEGroup do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zarządzania laboratorium oraz stosowania Polityk i Celi oraz procedur w swojej pracy.

© Megroup  *  powered by Typo3