Polski English

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem spółki Materials Engineers Group jest świadczenie usług pomiarowych i analitycznych na poziomie zapewniającym uznanie Klientów za fachowość, rzetelność i bezstronność. Naszym priorytetem jest dążenie do całkowitego spełnienia oczekiwań Klientów.

 Aby zagwarantować osiągnięcie celów jakościowych:

  • doskonalimy system jakości, zgodny z wymaganiami normy ISO 17025

  • opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury oraz instrukcje, mające zapewnić deklarowaną jakość wykonywanych badań

  • systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje przez udział w specjalistycznych szkoleniach oraz poprzez wymianę doświadczeń

  • analizujemy poziom zadowolenia Klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom

  • staramy się o współpracę w zespole, a także indywidualną odpowiedzialność pracowników za jakość usług oraz identyfikację z ME Group

  • pracujemy w oparciu o najnowsze technologie i używamy najwyższej klasy aparatury badawczej

  • nasze solidne podstawy teoretyczne stosujemy w praktyce 

© Megroup  *  powered by Typo3