Polski English

Nowoczesne laboratorium badań materiałów

Nasze laboratorium wykonuje: badania wytrzymałości, badania udarności, badania odporności na pękanie, badania zmęczeniowe, badania pełzania, badania mikrostruktury materiałów (mikroskopia świetlna i mikroskopia elektronowa), badania korozyjne, badania wizualne, badania penetracyjne, badania magnetyczno- proszkowe, badania ultradźwiękowe (w tym TOFD oraz Phased Array), badania prądami wirowymi, badania emisji akustycznej, badania twardości, badania mikrostruktury (metodą replik lub za pomoc przenośnego mikroskopu optycznego), badania składu chemicznego, badania zawartości ferrytu.

Wykonujemy również :

  • analizy poawaryjne

  • programy kontroli eksploatacji dla urządzeń i instalacji

  • obliczenia numeryczne (MES)

  • analizy ryzyka i raporty bezpieczeństwa

  • brokerstwo technologiczne

  • ocenę stanu technicznego urządzeń i instalacji przemysłowych oraz prognozy ich żywotności

  • kompleksową ocenę stanu technicznego metodą emisji akustycznej

  • dobór materiałów na urządzenia pracujące w ekstremalnych warunkach (środowisko, ciśnienie, temperatura)

Chcielibyśmy poinformować również, że otworzyliśmy nowoczesne laboratorium naszej Firmy przy ul. Janka Bytnara Rudego 25, pokój B005.

Laboratorium Materials Engineers Group

© Megroup  *  powered by Typo3