Polski English

Certyfikaty

Jakość wyrobów i usług, określana jako zdolność do zaspokojenia potrzeb odbiorców, jest oparta na dwóch podstawowych cechach firmy: zdolność do właściwego zarządzania zasobami oraz umiejętność wykorzystywania wiedzy  i doświadczenia technicznego. Firmy posiadające obie te cechy uznaje się  za kompetentne do prowadzenia działalności w określonym zakresie. Zasadniczym składnikiem kompetencji firmy są kompetencje jej pracowników.

Pracownicy firmy ME Group posiadają certyfikaty II i III stopnia w zakresie badań nieniszczących. Ponadto pracownicy posiadają również wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i korozji potwierdzoną tytułami inżyniera, magistra i doktora. 

Świadectwo uznania UDT LBU-244/27

Misją Laboratorium Badań Materiałowych ME Group jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie dostarczania wiarygodnych wyników. Spełniając wymagania normy ISO 17025 posiadamy uznanie UDT w następujących metodach badawczych:

Świadectwa uznania TÜV Rheinland

Świadectwo uznania procedury badania ultradźwiękowego, penetracyjnego, magnetyczno-proszkowego i wizualnego
Świadectwo uznania procedury badania techniką TOFD
Świadectwo uznania procedury badania twardości metodami: Brinella, Vickersa, Rockwella, UCI i odbicia sprężystego
Świadectwo uznania procedury badania metodą mikroskopii świetlnej

© Megroup  *  powered by Typo3