Polski English

Cele

Spółka została utworzona, aby realizować zadania związane ze świadczeniem usług badawczych dla partnerów z przemysłu. Zakres tych usług obejmuje m.in.: ocenę stanu technicznego urządzeń i instalacji przemysłowych, prognozowanie żywotności, programy kontroli eksploatacji dla urządzeń i instalacji, analizy ryzyka i raporty bezpieczeństwa, analizy poawaryjne, dobór materiałów na urządzenia pracujące w ekstremalnych warunkach (środowisko, ciśnienie, temperatura), obliczenia numeryczne (MES), kompleksową ocenę stanu technicznego metodą emisji akustycznej, brokerstwo technologiczne.

Świadczymy także usługi w zakresie wykorzystania technik badań nieniszczących, w tym Emisji Akustycznej oraz techniki Phased Array, do oceny spójności materiałów konstrukcji inżynierskich. 

Prace prowadzone przez ME Group charakteryzuje wysoki poziom naukowy i jednocześnie ukierunkowanie na zastosowania praktyczne. Do swojej oferty wprowadzamy najnowsze metody badawcze, a już stosowane ciągle rozwijamy, wykorzystując aktualną wiedzę. 

Zespół ME Group stanowią specjaliści z zakresu: materiałoznawstwa, metaloznawstwa, spawalnictwa, wytrzymałości materiałów, ochrony przed korozją, mechaniki, projektowania urządzeń, badań nieniszczących.

© Megroup  *  powered by Typo3