Polski English

O firmie

Materials Engineers Group Spółka z o. o. działa na rynku badań materiałowych od 2003 roku. Została założona przez pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, mających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki przemysłowej.

ME Group dynamicznie rozwija swoją działalność, niezmiennie stawiając na pierwszym miejscu satysfakcję Klienta i najwyższą jakość usług. Filarem naszej firmy jest młody, energiczny i kompetentny zespół specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej, którego celem jest wdrożenie nowoczesnej wiedzy z jej zakresu do praktyki przemysłowej.

Jedną z istotnych form współpracy ME Group z przemysłem jest działalność ekspertyzowa, w odniesieniu do wyrobów finalnych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium Badań Materiałowych - Członek Rzeczywisty Klubu POLLAB. Personel Laboratorium Badań Materiałowych posiada wysokie kwalifikacje, potwierdzone m.in. tytułami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz certyfikatami II i III stopnia, wydanymi przez UDT‑CERT, TUV, BINDT oraz PAC USA.

Firma zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000173865. Kapitał zakładowy wynosi 105 000,00 złotych.

© Megroup  *  powered by Typo3