Polski English

  Jasno
  zdefiniowane
  cele

  Wdrażamy wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej do badań przemysłowych.

  Naszą działalność opieramy na profesjonalnej współpracy

  Jedną z istotnych form współpracy ME Group z przemysłem jest działalność ekspertyzowa, w odniesieniu do wyrobów finalnych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium
  Badań Materiałowych - które jest Członkiem Rzeczywistym Klubu POLLAB.

  Uznanie UDT

  18-07-2012 11:01

  Z dniem 18 czerwca 2012 roku Laboratorium Badań Materiałowych spełniając kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych (nr LBU-244/27) oraz zostało wpisane na listę podwykonawców UDT (pod nr LB-244/27). 

   

  Certyfikaty.


  © Megroup  *  powered by Typo3