Polski English

  Jasno
  zdefiniowane
  cele

  Wdrażamy wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej do badań przemysłowych.

  Naszą działalność opieramy na profesjonalnej współpracy

  Jedną z istotnych form współpracy ME Group z przemysłem jest działalność ekspertyzowa, w odniesieniu do wyrobów finalnych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium
  Badań Materiałowych - które jest Członkiem Rzeczywistym Klubu POLLAB.

  Uznania TÜV Rheinland

  15-02-2012 11:41

  Firma Materials Engineers Group posiada świadectwa uznania procedur badawczych wystawione przez TÜV Rheinland.

  Procedury badawcze uznane przez TÜV Rheinland to:

  - procedura badania ultradźwiękowego

  - procedura badania penetracyjnego

  - procedura badania magnetyczno-proszkowego

  - procedura badania wizualnego

  - procedura ultradźwiękowe badanie spoin techniką TOFD

  - procedura badania twardości metodami: Brinella, Vickersa, Rockwella, UCI i odbicia sprężystego

  - procedura badania metodą mikroskopii świetlnej

   

  Scany wszystkich świadectw znajdują się tutaj.


  © Megroup  *  powered by Typo3