Polski English

  Jasno
  zdefiniowane
  cele

  Wdrażamy wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej do badań przemysłowych.

  Naszą działalność opieramy na profesjonalnej współpracy

  Jedną z istotnych form współpracy ME Group z przemysłem jest działalność ekspertyzowa, w odniesieniu do wyrobów finalnych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium
  Badań Materiałowych - które jest Członkiem Rzeczywistym Klubu POLLAB.

  Rozszerzenie uznania UDT

  07-06-2013 15:46

  Z dniem 16.12.2014 Laboratorium Badań Materiałowych rozszerzyło uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. Aktualnie, uznane przez UDT, metody to: AT - Emisja Akustyczna, MT - Badania magnetyczno - proszkowe, PT - Badania penetracyjne, UT - Badania ultradźwiękowe, VT - Badania wizualne, LM - Badania metalograficzne mikro i makroskopowe, HT - Pomiary twardości, CT - Badania korozyjne.

  Badania zgodnie z uznaną procedurą obejmują urządzenia techniczne, urządzenia ciśnieniowe, rurociągi przesyłowe, gazowe urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki magazynowe, niskociśnieniowe na ciecze.

   

  Certyfikaty.

  Emisja Akustyczna.


  © Megroup  *  powered by Typo3