Polski English

  Jasno
  zdefiniowane
  cele

  Wdrażamy wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej do badań przemysłowych.

  Naszą działalność opieramy na profesjonalnej współpracy

  Jedną z istotnych form współpracy ME Group z przemysłem jest działalność ekspertyzowa, w odniesieniu do wyrobów finalnych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium
  Badań Materiałowych - które jest Członkiem Rzeczywistym Klubu POLLAB.

  ROBOT „MAGNETO”

  01-12-2010 00:00

  Firma ME Group w ramach programu "Inicjatywa technologiczna" zaprojektowała i wykonała robota „MAGNETO”. Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenia zdalnie sterowanych badań stanu materiałów konstrukcyjnych i połączeń spawanych, instalacji i konstrukcji przemysłowych z zastosowaniem technik ultradźwiękowych w tym techniki TOFD i  Phased Array.


  © Megroup  *  powered by Typo3