Polski English

  Jasno
  zdefiniowane
  cele

  Wdrażamy wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej do badań przemysłowych.

  Naszą działalność opieramy na profesjonalnej współpracy

  Jedną z istotnych form współpracy ME Group z przemysłem jest działalność ekspertyzowa, w odniesieniu do wyrobów finalnych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium
  Badań Materiałowych - które jest Członkiem Rzeczywistym Klubu POLLAB.

  Kładka

  24-01-2011 00:00

  W ramach działalności B+R firma MEG wspólnie z firmą MOSTOSTAL S.A. realizuje projekt celowy MNiSW mający na celu opracowanie kompozytowej kładki dla pieszych. 


  © Megroup  *  powered by Typo3