Polski English

Kładka

W ramach działalności B+R firma MEG wspólnie z firmą MOSTOSTAL S.A. realizuje projekt celowy MNiSW mający na celu opracowanie kompozytowej kładek dla pieszych.

Istotnym problemem tradycyjnych konstrukcji mostowych w tym kładek dla pieszych jest ich trwałość związana przede wszystkim z korozją stalowych elementów konstrukcji w tym elementów zbrojenia części betonowych . Dodatkowo w przypadku konstrukcji mostowych budowanych nad już istniejącymi ciągami komunikacyjnymi zwłaszcza w obrębie miast (zarówno drogowymi jak i kolejowymi) istotne stają się problemy zawiązane z utrudnieniami w ruchu, powstającymi na skutek prowadzonych prac budowlanych, a co za tym idzie wymiernymi stratami materialnymi. Stąd też, główne tendencje rozwoju mostownictwa to:

  • Wprowadzanie nowych materiałów konstrukcyjnych

  • Dążenie do zwiększenia trwałości konstrukcji

  • Rozpatrywanie kosztów inwestycji mostowych w szerokim kontekście zarówno      technologicznym jak i społecznym

 W ramach przedstawionego projektu opracowana, zoptymalizowana i wdrożona zostanie technologia wytwarzania lekkich, łatwych w transporcie i szybkich w montażu, modułowych kładek dla pieszych wytwarzanych z materiałów kompozytowych. W ramach projektu zbadane zostaną również możliwości wykorzystania nowoczesnych metod badań nieniszczących umożliwiające kontrolę jakości wytwarzanych elementów kompozytowych na etapie produkcji oraz kontrole ich stanu technicznego w czasie eksploatacji. W wyniku badań opracowane zostaną niezbędne procedury badawcze przeznaczone dla opracowanej konstrukcji kładki. 

© Megroup  *  powered by Typo3